Mjölk

Kött

Rådgivning

Avel

TopCow kött

TopCow är ett system för dig som inte vill skaffa ett gårdssystem men ändå vara med i Köttraskontrollen eller härstamningskontrollen. Via inloggning till det internetbaserade rapporteringsverktyget TopCow Web kommer du åt all information kring din besättning såsom rapporter, djurlistor och slaktresultat. I TopCow Web finns också registreringsmöjligheter av reproduktionshändelser, vägningar och förflyttningar.

Spara tid genom att rapportera allt på samma ställe!

TopCow har integration med CDB och Köttraskontrollen vilket gör att det som rapporters i TopCow skickas vidare. Gårdssystemet kan också kopplas till TopCow och då behöver rapporteringen bara göras i gårdssystemet.

Enkel jämförelse mellan gårdssystem och CDB genom Valideringen

För dig som har gårdssystem har du tillgång till Valideringen som är en jämförelse mellan gårdssystem och CDB. Alla utgångar, inköp, och kalvningar jämförs mellan de olika källorna.

Följ upp och utveckla produktionen genom våra rapporter

I TopCow kan du få ut olika rapporter för att kunna följa upp och utvärdera din besättning.

Digitala djurkort

Hitta djurspecifik information för varje djur i TopCow. Här finns till exempel samtliga reproduktionshändelser, stamträd och avelsvärde (från Köttraskontrollen och Härstamningskontrollen).

Vad säger kunderna?

Jag tycker TopCow är enkelt och lätt att använda. Jag använder mest rapporteringsdelen i TopCow. Där rapporterar jag kalvningar, betäckningar och vägningar. Man navigerar snabbt och jag hittar det jag söker. Vi plockar också ut tittbilder på våra djur och kollar upp information på djur som tidigare varit på gården. Jag kan rekommendera TopCow till andra för det är så enkelt.

Linda Risberg – Gunnarps Dexter & Ekeröds Charolais

Kontakta oss

Kontakta oss

3 + 15 =