Mjölk

Kött

Rådgivning

Avel

CowManager

CowManager är systemet som håller koll på din besättning dygnet runt. Sensorn i örat mäter aktivitet, ättid, idissling, vilotid och temperatur. Utifrån dessa uppgifter meddelar CowManager att kon är brunstig eller börjar bli sjuk 24 timmar innan det blir synligt för ögat.

Spara tid och pengar

CowManager är ett system som hjälper dig hitta brunsterna! Med hjälp av CowManager kan du seminera i rätt tid och få djuren dräktiga. CowManager följer kons brunst, från att hon börjar brunsta till att brunsten avtar. Det blir lättare att seminera vid en optimal tidpunkt och få bättre dräktighetsresultat, inkalvningsålder och kalvningsintervall.

Larm i appen som visar djurens status

Med hjälp av uppgifterna som CowManager samlar in förvarnar systemet om din ko är i brunst eller visar tecken på sjukdom.

Förebygg olika onödiga behandlingar

Med hjälp av CowManager kan du hitta nedsatta djur innan sjukdomen är synlig och brutit ut.

Följ upp din besättning i programmets alla rapporter och grafer.

Den tydliga informationen hjälper dig att arbeta mer effektivt, spara sjukvårdskostnader och öka dina kors produktivitet och allmänna hälsa.

Koppla CowManager till ditt gårdssystem

Spara tid genom att få informationen om djuren inlästa från gårdssystemet utan att rapportera i CowManager. Det ger också mer information som innebär mer detaljerade förvarningar och bättre underlag för beslutsprocessen.

Support

Supporten på CowManager sitter i södra Sverige och är tillgänglig om något skulle hända.

Vad säger kunderna?

Vi har fått bättre fertilitet i besättningen, vilket lett till ökad lönsamhet. Brunsterna är lättare att hitta och att seminera vid rätt tidpunkt, så idag använder vi mycket mer könssorterat än tidigare. CowManager har även gjort att vi kan utveckla företaget, eftersom lönsamheten och driften blivit hjälpt mycket. Adam och hans familj har använt CowManager i fyra år.

Adam, Jacobssons Skog och Lantbruk Tranås AB

Kontakta oss

Kontakta oss

2 + 6 =