Mjölk

Kött

Rådgivning

Avel

Mjölkkontrollen

Du får en ny modern mjölkkontroll kopplad till TopCow-systemet, med enkel registrering i vår mjölkkontroll-app. Provmjölkningsresultatet samt rapporter kopplade till mjölkkontroll är sedan tillgängliga via inloggning i TopCow.

Smart registrering

Smidig och mobil registrering av provmjölkningen i mjölkkontroll-appen med hjälp av handskanner. Under skanningen krävs inget internet och du kan skanna direkt vid mjölkningen. Registreringen fungerar likadant oavsett vilken typ av system gården har.

Tidsbesparing med elektroniska mjölkmätare

Mjölkmängder från elektroniska mjölkmätare läses automatiskt in i provmjölkningssystemet. Inga mjölkmängder behöver då knappas in, endast kopparna behöver skannas.

Modern PAG- och PCR-beställning

Beställ PAG (dräktighetsanalys) och PCR (bakterieodling) direkt i appen vid registrering av provmjölkningen. Självklart finns tillgängliga abonnemang på PAG-analys för automatiskt urval av djur. PAG/PCR går även att beställa om man väljer att själv inte hantera provmjölknings-registreringen via appen.

Provmjölkningsresultatet direkt i gårdsdatorn

Till Delpro och UNIFORM-Agri finns möjlighet att läsa in provmjölkningsresultatet direkt i gårdsdatorn för enkel uppföljning och översikt. I UNIFORM-Agri sker importen per automatik. I Delpro används Delavals verktyg Delpro Import.

Nya lönsamma nyckeltal i provmjölkningen

I nya mjölkkontrollen är även nya internationella nyckeltal framtagna för uppföljning. Dessa nyckeltal finns tillgängliga på bland annat provmjölkningsrapporten och underlättar analys och jämförelse mellan olika djurgrupper och individer.

Modern mjölkkontroll-sammanställning

Till mjölkkontrollen kommer även en modern mjölkkontroll-sammanställning som är tillgänglig både per mjölkkontroll-år och kalenderår. Översiktlig jämförelse över hur besättningen ligger till jämfört med övriga besättningar. Produktionsuppföljning med hjälp av mjölkkontrollen

Utöver provmjölkningsrapporten finns flera rapporter tillgängliga i TopCow baserade på mjölkkontrollen.

Vad säger kunderna?

Jag tycker att TopCows provmjölkningssystem är både smidigt och enkelt för vårt Lely-system. Vi ser stor potential i de nya nyckeltalen för provmjölkningen och skulle gärna lära oss mer om hur man använder dom för att avgöra vilka djur som ska gå till slakt eller satsas på.

Monica Jönsson

TopCows nya provmjölkning är väldigt smidig med streckkoder och lätthanterlig inrapportering. Funkar bra i vårt GEA- robotsystem.  För vår del så nyttjar vi semineringslistan och celltalsrapporten från provmjölkningen mest av rapporterna på TopCow. Celltalsrapporten ger en snabb översikt av kornas cellhalt över tid.

Fredrik Johansson

Kontakta oss

Kontakta oss

11 + 10 =