Mjölk

Kött

Rådgivning

Avel

Predicta

Minska dina förluster med hjälp av Predicta Guardian. AI-tekniken Predicta Guardian kan förutse risk för acetonemi, kalvningsförlamning, kvarbliven efterbörd och  löpmagsomvridning.

Nyutvecklad AI-teknik

Med hjälp av data från ditt gårdssystem kan sjukdomsrisk förutsägas. Predicta Guardian analyserar och ser mönster i datan och talar om för dig vilka kor som riskerar att bli sjuka.

Enkel övervakning av dina sinkor

Larmen kan skickas till din mobil eller mejl. Predicta-ddw.com ger dig en lättöverskådlig larmlista över dina sinkor.

Minska mjölkförluster

Sjuka kor orsakar kostnader i form av arbetstid, veterinärbesök och mjölkförluster. Genom att upptäcka risker med hjälp av Predicta Guardian kan du förebygga sjukdom och minimera förluster.

Förutsägande alarmfunktion

Sinkor i riskgrupp larmar 3-4 veckor innan kalvning om sjukdomsrisk upptäckts. Det ger dig stora möjligheter att förebygga sjukdom och övervaka risk-kor.

Subklinisk och klinisk sjukdom

Subklinisk sjukdom är svår att upptäcka men bidrar till mjölkförluster. Predicta Guardian utlöser larm oavsett om djuret riskerar att falla in i subklinisk eller klinisk sjukdom.
Kräver ingen extra administration. Predicta Guardian använder befintlig data som finns i ditt gårdssystem. Det krävs ingen extra data för att beräkna sjukdomsrisk.

Uppföljning

I Predicta Guardian kan du enkelt följa upp sjukdomshistorik och resultat efter åtgärder.

Kontakta oss

Kontakta oss

2 + 6 =