Mjölk

Kött

Rådgivning

Avel

TopCow

TopCow är en modern plattform med samlad tillgång till gårdsdata, rapporter och statistik samt rapporteringsmöjligheter. En tjänst, ett verktyg och en webbplats i ett! TopCow är användbart för både små och stora besättningar, oavsett om du har tillgång till ett gårdssystem (Delpro, T4C, Dairyplan, UNIFORM-Agri) sedan innan eller inte.

Din tid är värdefull!

Spara tid med automatisk överföring till CDB

Spara tid genom att enbart rapportera på ett ställe. Dina registreringar överförs automatiskt av TopCow-systemet från gårdsdatorn till Jordbruksverket och Köttraskontrollen/Mjölkkontrollen. Denna överföring är tillgängligt för samtliga gårdssystem.

Enkel jämförelse av CDB respektive gårdsdata

Med den användbara rapporten Validering är det lätt att följa upp att informationen i gårdssystemet och CDB stämmer överens. Här jämförs både djurinnehavet och enskilda händelser.

Rapporteringsmöjlighet på TopCow Webb

För den som inte har möjlighet att rapportera händelser till Jordbruksverket direkt i CDB internet eller via ett gårdssystem går det utmärkt att rapportera allting i TopCow Webb. Rapporteringen underlättas av smidig gruppinmatning. Här finns även möjlighet att rapportera Tillfälligt Ute/Inne.

All information samlad på ett ställe

I TopCow är all din djurdata från ditt gårdssystem tillgänglig. Här samlas utöver produktionsrapporter även foderanalyser, PAG/PCR analyser, provmjölkningsdata, rapporter från klövverkning och slakteridata.

Moderna lönsamma nyckeltal och rapporter

Följ upp och utvärdera din produktion med våra moderna nyckeltal och rapporter. Till din hjälp finns utvalda rapporter och nyckeltal kring bland annat mjölkproduktion, reproduktion och hälsa. Rapporterna är dynamiska och uppdateras automatiskt i takt med att ny information kommer in.

Uppföljning även för dig utanför Mjölkkontrollen

Med de tillgängliga rapporterna är det enkelt att följa upp produktionen även om man inte är med i Mjölkkontrollen. Flera rapporter finns tillgängliga för uppföljning med hjälp av dina mjölkmätare.

Användbara listor för dig utan gårdssystem

Djurlistor finns tillgängliga att skriva ut för att underlätta uppföljning och dagligt arbete på gården, exempelvis sinläggningslista, insemineringslista och dräktighetslista

Dagsfärsk data: All information i TopCow uppdateras minst en gång per dag. Det säkerställer att du alltid har den senaste informationen att arbeta med, oberoende av Mjölkkontrolldata!

Digitala djurkort: Hitta djurspecifik information för varje djur i TopCow. Här hittas till exempel samtliga reproduktionshändelser, stamträd och mjölkproduktion (från Mjölkkontroll eller EMM).

Vad säger kunderna?

Det bästa med TopCow är att jag enbart behöver registrera information en gång i DairyPlan; och sedan är all rapportering färdig! För vår del så nyttjar vi semineringslistan och celltalsrapporten från provmjölkningen mest av rapporterna på TopCow. Celltalsrapporten ger en snabb översikt av kornas cellhalt över tid.

Fredrik Johansson

Med TopCow har vi en bra överblick och smidig rapportering med direktuppkoppling till CDB.
Med direktimporten av provmjölkningsresultaten till Uniform Agri får vi en tydlig uppföljning av djurens resultat.

Även rapporterna i TopCow har användbara tabeller och ger bra insikt då man enkelt kan ställa datumintervall och jämföra statistik från år till år. Vi kollar ofta rapporterna för ”antal kalvningar/ månad” samt ”Celltalsrapporten” för att hitta individerna som bidrar med högst procent av cellerna i tanken. ”

Ingela Svaneland, Wanås Gods AB

Vi använder oss av direktimport av provmjölkningsresultatet till vår delpro, det är kanon för att få översikt direkt i vår egen gårdsdator.

Valideringen är bra och lätt att använda. Kollar den en gång i veckan för att följa upp så att alla händelser har blivit korrekt registrerade och ivägskickade till CDB.

Nils-Arne Persson, Önneköp

Kontakta oss

Kontakta oss

13 + 15 =